Chuyên sản xuất : Sổ bìa da, Sổ bìa da cao cấp, sổ bìa da thật, sổ bìa da còng, sổ bìa da gáy còng, sổ tay bìa còng da … liên hệ : 02866828727 hoặc 02866858292 – Phòng Kinh Doanh